Forstå din lejekontrakt

Når du lejer en bolig eller et kollegieværelse, så får du en lejekontrakt. Det er meget vigtigt at du læser den grundigt igennem og forstår den. Heldigvis er de fleste lejekontrakter lavet ud fra en standard lejekontrakt, så den ikke afviser sig så meget. De fleste lejere er fornuftige og ændrer ikke meget på det.

Vi gennemgår her standard leje kontrakten og diskuterer de enkelte punkter.

1. Parterne og det lejere

I dette afsnit beskrives de basale oplysninger såsom type lejlighed, adresse, størrelse, udlejer navn, lejer navn, areal og øvrige ting. Det er vigtigt at alle oplysninger er korrekte.

Der er ikke det store at være opmærksom på her.

2. Lejeforholdets begyndelse og ophør

Her er det vigtigt at bemærke dit opsigelsesvarsel. Normalen er at der er 3 måneders opsigelse – hvilket betyder at du ikke bare kan skifte lejlighed fra den ene dag til den anden.

Herudover er det vigtigt at være enige om hvornår lejen starter, hvilket defineres i dette punkt.

3. Betaling af leje m.v.

Her er det vigtigt at læse grundigt. Det er her du kan se hele din husleje, og hvad lejen udgør. Det er her om der vælges om der skal betales hver måned eller kvartal (normalen er hver måned).

4. Depositum og leje

Her kan du se hvor meget du skal betale FØR du flytter ind i lejligheden – også kaldet depositum. Den er ofte 2-3 gange din husleje, så hvis din husleje f.eks. er 5000 kr, så kan du opleve at du skal betale 15.000 kr før du overhoved er flyttet ind.

Depositum får du tilbage når du flytter ud, medmindre der er skader der skal rettes op på. Disse skader trækkes i så fald fra i beløbet. Digura har skrevet en god artikel om hvordan du sikrer at få mest muligt af dit depositum tilbage.

Her ser du så også hvad det totale beløb du skal betale før du flytter ind er.

5. Varme, vand og el

Her skal du være opmærksom på hvilken type varme, vand og el der er der er. Det er især hvis din kontrakt har ”Nej” på punktet ”Udlejer leverer vand til lejemålet” – så skal du have fat på din udlejer og høre hvad du kan gøre ved det.

6. Fællesantenner m.v.

Her skal du være opmærksom på om der er nogle fællesantenner og lignende. Hvis nej, så skal du selve sørge for TV kanaler.

7. Lejemålets stand ved ind- og flyflytning

VÆR OPMÆRKSOM! Her kan du miste rigtig mange penge. Mange mister meget af deres depositum fordi de ikke læser det her punkt igennem.

Hvis der er sat Ja i punktet ”Er det aftalt at legetøjet ved lejeforholdets ophør ligeledes skal afleveres nyistandsat”, så forventes det at der skal gøres grundigt rent og alt ser godt ud. Hvis lejligheden derfor ikke afleveres i denne stand – jamen så kan det blive en dyr fornøjelse.

8. Vedligeholdelse af lejemålet påhviler

Vær opmærksom på at hvis der står af lejer skal stå for den indvendige vedligeholdelse, så kan det samtidig blive dyrt. Hvis der skal laves nogle reparationer – så er det DIG som står for den.

9. Inventar

Her kan du se hvilket inventar som vælger med i lejligheden. Vær opmærksom på at de selvfølgelig stadigvæk skal være der når du flytter ud.

10. Beboerrepræsentation, husdyrforhold og husorden

Her er det vigtigt at lægge mærke til alle svarene. Hvis der f.eks. er sat Nej i Husdyr, så må du ikke have husdyr.

11. Særlige vilkår

Her skal du lægge mærke til alle mulige særlige regler der kan være. Der kan være specielle opsigelsesvarsler, specielle ting som der forventes du har styr på osv. Det vigtige er at dette læses igennem.

Helt generelt er den vigtigste pointe: LÆS lejekontrakten. På den måde kan du komme udenom de fleste problemer.

Leave a comment