Forstå din lejekontrakt

Når du lejer en bolig eller et kollegieværelse, så får du en lejekontrakt. Det er meget vigtigt, at du læser den grundigt igennem og sætter dig ind i de konkrete vilkår for dit lejemål. Heldigvis er de fleste lejekontrakter lavet ud fra en standard typeformular, så opsætningen ikke afviger væsentligt fra lejekontrakt til lejekontrakt.
Vi gennemgår her standardlejekontrakten og diskuterer de enkelte punkter.

1. Parterne og det lejere

I dette afsnit beskrives de grundlæggende oplysninger såsom type af lejlighed, størrelse, areal og øvrige ting. Det er vigtigt, at alle oplysninger er korrekte.

2. Lejeforholdets begyndelse og ophør

Her er det vigtigt at bemærke dit opsigelsesvarsel. Sædvanligvis er der er 3 måneders opsigelse. Det betyder, at du må vente varslet ud for at være frigjort fra din kontrakt.

Herudover er det vigtigt at være enige om, hvornår lejeperioden starter, hvilket også fremgår af dette punkt.

3. Betaling af leje m.v.

I dette punkt kan du se din husleje, og hvad eventuelle acontobeløb udgør. Det er også her det fastslås, om der skal betales hver måned eller kvartalsvis. Det forekommer oftest, at betalingen skal ske hver måned. 

4. Depositum og leje

Her kan du se, hvor meget du skal betale, før du flytter ind i lejligheden, også kaldet depositum. Depositummet er ofte 2-3 gange din husleje, så hvis din husleje eksempelvis er 5000 kr, kan du opleve, at du skal betale 15.000 kr. før din indflytning. I nogle lejemål opkræves også forudbetalt husleje, men denne kan du anvende efter opsigelsen af dit lejemål i opsigelsesperioden, så du ikke behøver at betale husleje i denne periode.  

Depositummet får du tilbage, når du flytter ud, medmindre der er vedligeholdelsesarbejde, der skal foretages. Beløbet for vedligeholdelsesarbejdet fradrages i depositummet, som du har betalt inden indflytningen. Digura har skrevet en artikel om, hvordan du sikrer at få mest muligt af dit depositum tilbage.

5. Varme, vand og el

Her skal du være opmærksom på, hvilken type varme, vand og el, der er i lejemålet. Særligt hvis der står “Nej” under punktet, om din udlejer leverer vand til lejemålet, skal du være opmærksom, da det her er relevant at høre udlejer, hvad der alternativt kan gøres. 

6. Fællesantenner m.v.

I denne rubrik skal du være opmærksom på, om der fællesantenner og lignende. Hvis ikke, skal du selve sørge for TV-kanaler.

7. Lejemålets stand ved ind- og flyflytning

Disse punkter i lejekontrakten er særligt betydningsfulde, da det er disse, der kan få størst økonomisk indflydelse ved fraflytningen. Du skal være opmærksom på, at du skal aflevere lejemålet i samme stand, som du overtog det, da udlejer ellers er berettiget til at afholde vedligeholdelsesudgifterne på din regning. Det fremgår af dette punkt, om lejemålets stand er konstateret ved et indflytningssyn. Du skal under alle omstændigheder gøre udlejer opmærksom på eventuelle fejl og mangler, som der måtte være i dit lejemål ved din overtagelse af det, så du ikke selv skal hæfte for udbedringen af mangler, som du ikke selv har forårsaget. 

8. Vedligeholdelse af lejemålet påhviler

Her står det, om det er dig eller udlejer, der står for den indvendige vedligeholdelse af lejemålet. Vær opmærksom på, at hvis der står, at lejer skal stå for den indvendige vedligeholdelse, så påhviler det dig løbende at vedligeholde lejemålets stand. 

9. Inventar

Her kan du se, hvilket inventar, som følger med lejemålet, når du overtager det. Dette er en måde at have et overordnet overblik over, hvad der også skal være i lejemålet, når du igen fraflytter det.

10. Beboerrepræsentation, husdyrforhold og husorden

Under dette punkt fremgår det, om der er etableret en beboerrepræsentation i ejendommen, hvorvidt det er tilladt at have husdyr i lejemålet, og om der er en husorden, som skal overholdes. 

11. Særlige vilkår

Dette punkt i lejekontrakten afviger fra kontrakt til kontrakt, også selvom standardkontrakten anvendes, og det er derfor vigtigt at læse dette med særlig stor omhu. Her fremgår det, hvis der sættes nogle andre krav end de, der fremgår af lejelovens almindelige bestemmelser, som eksempelvis et særligt opsigelsesvarsel.Generelt er den vigtigste pointe: læs lejekontrakten grundigt! På denne måde kan du undgå de fleste problemer.

Leave a comment